fredag 5 augusti 2016

Kungarna från öst reser sigUpp 9:13-16 – Och den sjätte ängeln stötte i sin basun. Då hörde jag en röst från de fyra hornen på det gyllene altare, som stod inför Guds ansikte, säga till den sjätte ängeln, den som hade basunen: »Lös de fyra änglar, som hållas bundna invid den stora floden Eufrat.» Och de fyra änglarna löstes, de som just för den timmen, på den dagen, i den månaden, under det året hade hållits redo att dräpa tredjedelen av människorna. Och antalet ryttare i de ridande skarorna var två gånger tio tusen gånger tio tusen; jag fick höra att de voro så många

Upp 16:12 -  Och den sjätte göt ut sin skål över den stora floden Eufrat. Då torkade dess vatten ut, för att väg skulle beredas åt konungarna från östern.

När vi i dag upplever ökade spänningar mellan Kina och USA, och när vi ser Nordkorea som genomför kärnvapenprov och fortsätter att hota omvärlden med kärnvapen, så är det vi upplever ett förstadie till uppfyllande av Bibliska profetior.

I det profetiska ordet kan vi se att länder från öst kommer ha stor betydelse i ändetidens utveckling, där en gigantisk arme på 200 miljoner man kommer resa sig. En arme som är driven och inspirerad av onda andar, med syfte att gå in i Mellanöstern och mot det heliga landet Israel.
Uppenbarelseboken refererar till denna arme som ”Kungarna från öst”. Den grekiska grundtexten av denna benämning, kan också översättas till ”soluppgångens söner”.

Östfolkets ursprung

Jes 49:12 – Se, där komma de fjärran ifrån, ja, somliga från norr och andra från väster, somliga ock från sinéernas land.

Floden Eufrat var det naturliga skiljet för Israel när man talade om folket eller riket i öst. Som troende vi vet vi, att varje människa har sitt ursprung och sitt komma från Sem, Ham eller Japeth. Men varifrån har det orientaliska folket sin avstamning?

Genesis 10:17 nämner en grupp som kallas Sinéerna eller Siniter, som härstammade från Ham genom Kanaan. Jesaja 49:12 talar om Sinim, eller sinéernas land (samma hebreiska rot), ett folk som enligt Strongs överensstämmelse var bebodda i änden av den dåvarande kända världen. (Strongs kommentar på Sinim tyder på att det förmodligen hänvisar till kinesiska.) Det är den hänvisning vi har att gå efter, till dess att Uppenbarelseboken nämner dessa kungar i öst och deras profetiska roll i ändetiden.

Asiens Harmagedon arme

Shangai Cooperation är en militär allians som blev grundlagd 1996 av Kina, Ryssland och Kasakhstan. De två sista länderna som blev medlemmar är Pakistan och Indien som båda två är kärnvapen länder.
Utan att jag har kunnat bekräfta uppgiften, så finns dom som påstår, att SCO har en arme på sammanlagt 200 miljoner soldater. Det kan i så fall vara den arme som bibeln omtalar som kungarna i öst.

När texten nämner denna arme, så är det kungar i flertal. Jag har svårt att tro, att det endast kommer vara Kina som kommer att stapla denna arme på benen, men att det i stället kommer att vara en bred koalition av asiatiska och muslimska länder, öst för Israel, som drar mot det judiska folket.

De fyra änglarna vid floden Eufrat

Upp 9: 13-15 - Den sjätte ängeln blåste i sin basun. Och jag hörde en röst från de fyra hornen på guldaltaret inför Gud. Den sade till den sjätte ängeln, han som hade basunen: "Släpp lös de fyra änglar, som är bundna vid den stora floden Eufrat." Då släpptes de fyra änglarna lösa, de som för den timmen, den dagen, den månaden och det året stod rustade för att döda en tredjedel av människorna

Fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun, så finns det fyra änglar som är bundna vid floden Eufrat. Floden Eufrat ligger precis i samma område där IS i dag har upprättat ett islamistiskt kalifat. Dessa änglar kommer att förbli bundna fram till den dag att den sjätte ängeln blåser i sin basun.

Eufrat torkar ut.

Floden Eufrat som är cirka 2800 km lång, och skapas där två grenar rinner samman, nämligen Karasu och Murat (västra och östra Eufrat). Båda floderna har sitt ursprung i Turkiet och den flyter sedan både genom Syrien och Irak. Så länge man kan minnas så har Eufrat aldrig slutat flöda. Men just nu, kan vi se en tendens till att floden håller på att torka upp.

Tidningen New York Times, hade en intressant artikel i 2013, där man just skrev om detta problem, om floden Eufrat som i dag torkar ut, och konsekvensen för människorna däromkring och särskilt de fattiga. Torka i området runt omkring Eufrat är inte ovanlig, men torkan har varit mer frekvent under de senaste åren, och i dag talar man om en katastrof.

Globala kärnvapenkrig

På sin väg mot Israel, kommer denna jättearme att orsaka död för en tredjedel av jordens befolkning.

När Johannes beskriver dessa krig som han ser, beskrivs och kännetecknas de med eld, rök och svavel och kan inte vara annat än globala kärnvapenkrig som här beskrivs. Resultatet är förödande och kommer att resultera i att en tredjedel av jordens alla människor kommer att dö. En värld som i förvägen har förlorat en fjärdedel genom de domslut som tidigare har gått ut. (Upp 6:8)

Nordkorea hotar med kärnvapen

Kim Jong-Un är den överste lederaren i Nordkorea, och övertog den högsta ledningen efter att fadern Kim Jong ll som avled i december 2011, och betraktas som en av världens farligaste män.

I januari 2016 fick landet våldsam kritik, efter att man har lyckats genomföra en provsprängning av en vätebomb. På trots av internationella protester har landet genomfört tre tidigare kärnvapenprov i 2006, 2009 och i 2013.

Genom flera år, har Nordkorea kontinuerligt hotat USA och omvärlden med en kärnvapenattack. För ett par dagar sedan beordrade Nordkoreas ledare högsta beredskap när det gäller att trycka på knappen, och utlösa kärnvapen. Men det är osäkert hur avancerat landets kärnprogram verkligen är. Enligt organisationen ”open doors”, är Nordkorea är det land i världen där det är stört förföljelse av kristna för evangeliets skull.

Kina

Vi har igenem flera år upplevt en maktkamp mellan Kina och USA. USA har i flera år varnat för en väpnad konflikt, och bägge länder har trappat upp militär aktivitet i tillfälle av en konfrontation. Det vi upplever är en maktkamp om det mycket viktiga och strategiska farvatten det Sydkinesiska havet. Samtidigt är det en maktdemonstration från Kina, för att visa att landet spelar en viktig roll i världen.

Kina har redan byggt upp konstgjorda öar med hamnar och landningsbanor i området. För USA är det en fråga om frihet, men Kina ser det som ett försök på att inkräkta på Kinas suveränitet. USA fortsätter att ”vidta åtgärder”, och skickar fler krigsfartyg till området. Motsvarande, har vi sett kinesiska krigsskepp väldigt nära den amerikanska kusten. Globalt sett är detta en mycket alvarlig konflikt, som till sist kan sluta i en militär konfrontation.

Profetia om kommande krig

På hemsidan ”Tidens tecken, hittade jag denna profetia av David Owuour , som i år 2010 profeterade om ett krig som berör Nord och Sydkorea. Nordkorea skulle i följe denna avfyra missiler som sänker krigsfartyg och samtidigt träffar Sydkoreas strömföringscentra:

David Owuor profeterade år 2010 att krig kommer till Sydkorea. Denna profetian förmedlande han i ett möte i Bhusan, Sydkorea 2010-06-30: Han såg ett stort krigsfartyg/hangarfartyg ute till havs. I skyn såg han ett regn av missiler som träffade detta krigsfartyget. Han såg tornet på fartyget som tog eld och fartyget kantrade ner i djupet. I nästa dröm såg han en lastbil som bar på en ramp för missiler. Lastbilen avfyrade missilen mot ett strömförsörjningscentra som producerar elström. Anfallet medförde att panik utbröt bland befolkningen. Det blev blackouts överallt. Många försökte febrilt laga felen.

Hela profetian kan tas del av på följande hemsida:


Avslutning

Kungarna fån öst har en viktig roll och del i det profetiska ordet, och under den sista årsveckan.

Denna upptrappning som vi ser just nu är inte något tillfälligt, men en del i dessa profetiors uppfyllande. Till sist, handlar det om landet Israel som denna jätte arme kommer att dra ut emot, för att tillsammans med Antikrist en gång för alla tillintetgöra det judiska folket. På sin väg mot Harmageddon är denna arme förödande, och kommer att orsaka stora förluster av människoliv.

Vi är med stormsteg på väg mot denna tidens avslutning, och Jesu dyrbara återkomst.

Jesus kommer snart!


Källa: